Vogels van Finland

birds of finland

De wilde zwaan is de nationale vogel van Finland


Dit is een lijst van de vogelsoorten die in Finland zijn geregistreerd. De lijst van vogels van Finland omvatte in maart 2020 in totaal 483 bevestigde soorten, volgens BirdLife Suomi. Van hen zijn er 188 zeldzaam of toevallig, zes zijn door mensen geïntroduceerd en zes zijn sinds 1950 niet meer in Finland gemeld.

De lijst bestaat uit Engelse en wetenschappelijke namen. De Finse namen tussen haakjes komen uit de BirdLife Suomi-lijst.

De volgende tags zijn gebruikt om de categorieën aan te geven:

  • (R) (Rare) Zeldzaam of toevallig – een soort die zeldzaam is in Finland en die moet worden voorgelegd aan het Finnish Rarities Committee (Rariteettikomitea) voor acceptatie
  • (I) (Introduced)  Geïntroduceerd– een soort die in Finland is geïntroduceerd als gevolg van direct of indirect menselijk handelen
  • (H) (Historical) Historisch – een soort die sinds 1950 niet meer in Finland is voorgekomen

Kijk hier voor een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse en West Europese vogels.


 

Ducks, geese, and waterfowl

 

OrderAnseriformes   FamilyAnatidae

Anatidae includes the ducks and most duck-like waterfowl, such as geese and swans. These birds are adapted to an aquatic existence with webbed feet, flattened bills, and feathers that are excellent at shedding water due to an oily coating.